apr, نویسنده در شرکت بین المللی پترو پالایش ابوالفارس

ادامه مطلب
جشن خیریه طرح لبخند مهر:توزیع نوشت افزار به دانش آموزان

جشن خیریه طرح لبخند مهر:توزیع نوشت افزار به دانش آموزان

به مناسبت آغاز سال تحصیلی و حمایت از علم آموزی شرکت بین المللی پترو پالایش ابوالفارس در مورخ 1401/07/09 جشن خیریه ای برپاکرد و به دانش آموزان کم توان بسته های نوشت افزار اهدا کرد و بسیاری از مسئولین شهرستان رامهرمز در این جشن شرکت کردند و هدایای تهیه شده به تمامی دانش آموزان تقدیم شد.

ادامه مطلب
پترو پالایش ابوالفارس شهرستان رامهرمز ؛تعهد در انجام وظایف خود و به کار گماردن 37 نفر از افرادتحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)

پترو پالایش ابوالفارس شهرستان رامهرمز ؛تعهد در انجام وظایف خود و به کار گماردن 37 نفر از افرادتحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)

پتروپالایشگاه بین المللی ابوالفارس رامهرمز در راستای حمایت از اقشار محروم منطقه ، با هماهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره)رامهرمز،تا کنون تعداد 37 نفر از افراد تحت پوشش این کمیته را در چرخه کار خود وارد کرده است که باتوانمند سازی این افراد به خود اشتغالی ؛از پوشش کمیته امداد خارج شدند.