دیدار با وزیر نفت

اهداف دیدار:

جهت عرض تبریک و ارائه گزارش پیشرفت در خصوص مراحل تاسیس پتروپالایشگاه

محل دیدار :

وزارت نفت

حاظرین دیدار:

جناب آقای جواد اوجی وزیر نفت

جناب آقای ابوالقاسم حبیبی خراسانی مدیرعامل هلدینگ افق نفت و گاز خاورمیانه

جناب آقای مهدی حبیبی خراسانی مدیرعامل شرکت بین المللی پتروپالایش ابوالفارس

شرح دیدار:

در این دیدار دوستانه، وزیر نفت در جریان اهداف تاسیس پتروپالایشگاه ابوالفارس و مراحل پیشرفت طرح قرار گرفتند.