تصویب پروژه بین المللی پترو پالایش ابوالفارس در شورای برنامه ریزی

تصویب پروژه:

تصویب پروژه پتروپالایشگاه ابوالفارس در شورای برنامه ریزی استان

تاریخ تصویب طرح:

در تاریخ 10 شهریور 1400

پیمانکار اصلی:

شرکت بین المللی پترو پالایش ابوالفارس

شرح جلسه و بیانات استاندار خوزستان:

پروژه احداث پتروپالایشگاه ابوالفارس به تایید نهایی و مصوب شورای برنامه ریزی استان خوزستان رسید. استاندار خوزستان در این جلسه بیان داشتند: امید است با تصویب این پروژه صنعتی فرصت های شغلی مناسبی در منطقه ایجاد و معضل بیکاری جوانان تا اندازه زیادی حل شود. کمک به توسعه و رونق اقتصادی منطقه از دیگر نکاتی بود که مورد تاکید استاندار خوزستان قرار گرفت.

سخنی از مدیر عامل در راستای تصویب طرح:

مدیر عامل پتروپالایشگاه ابوالفارس در تایید صحبت های استاندار عنوان کردند: شکوفایی و رونق اقتصادی منطقه و کمک به اشتغال جوانان یکی از اهداف اصلی احداث این مجموعه صنعتی است و استخدام نیروهای بومی بی تردید در اولویت سیاست های کلان پتروپالایشگاه قرار دارد.