بازدید اعضای شورای تامین شهرستان رامهرمز از سایت نفتی ابوالفارس

تاریخ بازدید:

در تاریخ 22 مهر 1400

محل بازدید:

سایت نفتی پروژه بین المللی پترو پالایشگاه ابوالفارس 

شرح بازدید:

در ماه های اخیر افراد و گروه های مختلفی اعم از مقامات رسمی در شهرستان رامهرمز از سایت نفتی پتروپالایشگاه ابوالفارس دیدن کرده و نسبت به تاثیرات مثبت احداث این مجموعه صنعتی در راستای پشرفت همه جانبه منطقه و استان خوزستان ابراز امیدواری کردند. در تاریخ 22 مهر 1400 اعضای شورای تامین شهرستان رامهرز ضمن بازدید از سایت نفتی پتروپالایشگاه ابوالفارس، توضیحاتی در خصوص نقش این پتروپالایشگاه در آینده اقتصادی منطقه و کشور ارائه داند

حاظرین بازدید کننده:

جناب آقای سردار متینیان نماینده مردم رامهرمز در مجلس شورای اسلامی 

اعضای شورای تامین شهرستان رامهرمز از سایت نفتی ابوالفارس