پترو پالایش ابوالفارس شهرستان رامهرمز ؛تعهد در انجام وظایف خود و به کار گماردن 37 نفر از افرادتحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)

پترو پالایش ابوالفارس شهرستان رامهرمز ؛تعهد در انجام وظایف خود و به کار گماردن 37 نفر از افرادتحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)

پتروپالایشگاه بین المللی ابوالفارس رامهرمز در راستای حمایت از اقشار محروم منطقه ، با هماهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره)رامهرمز،تا کنون تعداد 37 نفر از افراد تحت پوشش این کمیته را در چرخه کار خود وارد کرده است که باتوانمند سازی این افراد به خود اشتغالی ؛از پوشش کمیته امداد خارج شدند.

این حرکت شایسته به دستور مدیر عامل محترم جناب آقای حبیبی خراسانی ، نشان از تصمیم بر محرومیت زدایی از منطقه را داشته که در آینده و با آغاز به کار این پروژه ملی، شاهد برکات بیشتری در سطح شهرستان خواهیم بود .

این مهم میسر نمی گردد مگر با همراهی و همدلی همه ی مسئولان و مردم منطقه، تا بتوان بالندگی شهرستان را بزودی شاهد باشیم.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.