اهداف و چشم اندازها

  • تولید فرآورده‌های سوختی مطابق با استاندارد روز
  • تولید محصولات استراتژیک و راهبردی در منطقه آسیا
  • استفاده از تکنولوژی های نوین برای تولید محصولات منحصر به فرد
  • ایجاد اشتغال و توسعه پایدار منطقه‌ای
  • جلوگيری از خام فروشي نفت خام و تبديل آن به فرآورده ها با ارزش افزوده بيشتر
  • جلب رضایت مشتریان و طرف‌های ذینفع
  • حفظ سلامت محیط زیست با استفاده از فرآیندهای پاک
  • افزایش سهم در بازارهای داخلی و خارجی