انجام مصاحبه جهت بکار گیری نیروهای جدید

انجام مصاحبه جهت بکار گیری نیروهای جدید

شرکت بین المللی پترو پالایش ابوالفارس جهت تکمیل کادر خود از جوانان و نیروهای که رزومه خود را حضوراًیا از طریق فضای مجازی یا سایت ارسال کردند و این رزومه ها به طور دقیق مطالعه میشوند و از نیروهای واجد شرایط دعوت به مصاحبه می کند تا روند استخدام صورت گیرد یکی از افتخارات این شرکت این است که اشتغال زایی و بهبود وضعیت کار این مرز وبوم است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.