اخبار و رویدادها

ادامه مطلب
پترو پالایش ابوالفارس شهرستان رامهرمز ؛تعهد در انجام وظایف خود و به کار گماردن 37 نفر از افرادتحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)

پترو پالایش ابوالفارس شهرستان رامهرمز ؛تعهد در انجام وظایف خود و به کار گماردن 37 نفر از افرادتحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)

پتروپالایشگاه بین المللی ابوالفارس رامهرمز در راستای حمایت از اقشار محروم منطقه ، با هماهنگی کمیته امداد ...